Công ty CP Tư vấn Xây dựng

Thủy Lợi - Thủy Điện Nam Việt
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          ¾¨¾

 

Số: 15 - 01  /TB-NV                                                                                     

                                                                                                                              

                                                                                

                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

                                      

THÔNG BÁO

V/V NGHỈ LÀM VIỆC NGÀY THỨ 7

 

 

Kể từ ngày ra thông báo, Công ty CP Tư  vấn  Xây dựng Thủy Lợi Thủy Điện Nam Việt sẽ thay đổi lịch làm việc trong tuần như sau:

  • Ngày làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  • Ngày thứ Bảy:  nghỉ làm việc vào buổi sáng như trước đây.

Giờ làm việc vẫn giữ nguyên như cũ.

 

Xin trân trọng thông báo để anh chị em trong công ty được biết.

 

 

 

                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                          Vũ Ngọc Luyện


Trở lại      In      Số lần xem: 6008
Tin tức liên quan
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến