Kiểm soát triều Vàm Thuật

Kiểm soát triều Vàm Thuật

Địa điểm:   thuộc địa bàn Quận 12 và quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh   Chủ đầu tư:          Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP HCM   Tư vấn Thiết kế:   Chi nhánh Miền Nam- Công ty Tư Vấn &CGCN – Trường Đại học Thủy Lợi ... Chi tiết
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến