Địa điểm:                        Tỉnh  Trà Vinh và Vĩnh Long

 

Nhiệm vu tư vấn:      Khảo sát + lập TKKT-BVTC-DT

 

Chủ đầu tư:                Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Đơn vị tư vấn:           Liên doanh Royal Haskoning + HEC2

 

Chủ nhiệm dự án:     Harry Waksing

 

Phó Chủ nhiệm – Chủ trì thiết kế:  Nguyễn Phong Hội

 

 

Nhiệm vụ dự án:

 

-       Kiểm soát mặn, lấy nước & giữ nước, tiêu úng, rửa phèn vùng dự án có diện tích 225.682ha tự nhiên 

             (khoảng 171.626 ha đất canh tác)

            + Diện tích thuộc tỉnh Vĩnh Long             49.020 ha

            + Diện tích thuộc tỉnh Trà Vinh       176.662 ha

 

-           Kết hợp khai thác nuôi trồng thuỷ sản

-           Góp phần hình thành khu dân cư và phát triển mạng giao thông thuỷ bộ trong khu vực.

 

Quy mô:          Công trình Thủy Lợi     -     cấp      1

Bao gồm

            - 43  cống khẩu diện 3 -7.5m

            - 13  cầu giao thông tải trọng H13

            - 05  Nhà Quản lý

 

   TT

Tên cống

Khẩu diện B

Địa điểm

 

Gói số 1 (7 cống)

 

 

1

 Đầu kênh N25-2

2m

H. Tiểu Cần

2

 Cống thủy lợi D1500

2m

H. Cầu Ngang

3

 Cống Ông Tà

3m

H. Cầu Ngang

4

 Cống Bào Sen

3m

H. Cầu Ngang

5

 Cống Lộ Đá

5m

H. Cầu Ngang

6

 Cống Tầm Vu

5m

H. Cầu Ngang

7

 Cống Bình Tân

5m

H. Cầu Ngang

 

Gói số 2 (13 cống)

 

 

1

 Đầu kênh Vang Nhất

2m

H. Châu Thành

2

 Đầu kênh N5

2m

H. Châu Thành

3

 Đầu kênh Ba Trân 2

2m

H. Châu Thành

4

 Đầu kênh Bảy Tất 2

2m

H. Châu Thành

5

 Cống Hai Nhơn

2m

H. Châu Thành

6

 Cống Hai Thức

2m

H. Châu Thành

7

 Đầu kênh N25-1

2m

H. Tiểu Cần

8

 Cống đầu kênh Ô Kà Đa nhỏ

2m

H. Châu Thành

9

 Cống đầu kênh Ô Tà Bang

2m

H. Châu Thành

10

 Cống đầu kênh Bình La II

3m

H. Châu Thành

11

 Đầu rạch Hòa Lạc

3m

H. Châu Thành

12

 Đầu kênh Tất Vinh 1

5m

H. Càng Long

13

 Đầu kênh Tất Vinh 2

5m

H. Càng Long

 

Gói số 3 (9 cống)

 

 

1

 Cống Út Cầm

3m

H. Cầu Kè

2

 Cống Trẹm nhỏ

3m

H. Tiểu Cần

3

 Cây Gừa

3m

H. Trà On

4

 Đầu kênh T1

3m

H. Cầu Kè

5

 Đầu kênh giữa (Phong phú)

3m

H. Cầu Kè

6

 Đầu kênh Giữa 2

3m

H. Cầu Kè

7

 Cống Cầu Sắt

3m

H. Tiểu Cần

8

 Cống Bà Lưới

5m

H. Cầu Kè

9

 Đầu kênh Giữa 1

5m

H. Cầu Kè

 

Gói số 4 (14 cống + 5 nhà quản lý)

 

 

1

 Đầu kênh Hàng Me

3m

H. Cầu Kè

2

 An Trường – Huyền Hội 3A

3m

H. Càng Long

3

 An  Trường – Huyền Hội 1

3m

H. Càng Long

4

 Đập Giông

3m

H.Vũng Liêm

5

 Tư Ty

3m

H.Vũng Liêm

6

 Đầu Cây Cách

3m

H. Càng Long

7

 An Trường – Huyền Hội 3B

3m

H. Càng Long

8

 Đầu kênh Rạch Bưng

3m

H. Càng Long

9

 Đầu kênh Ba Xã

5m

H. Càng Long

10

 Đầu kênh Khương Hòa

5m

H. Càng Long

11

 Đầu kênh Chữ Thập 2

5m

H. Càng Long

12

 Đầu kênh Phú Đức

5m

H. Càng Long

13

 Đầu kênh Chữ Thập 1

5m

H. Càng Long

14

 Cống Đồng Tây

7.5m

H. Cầu Ngang

15

 5 Nhà Quản lý

 

 

 

N

                Tên Cầu

Địa điểm

1

Cầu Đỏ

H. Càng Long

2

Cầu Đồng Khoen

H. Càng Long

3

Cầu Tư Thơi

H. Càng Long

4

Cầu Hiếu Ngãi

H.Vũng Liêm

5

Cầu Hiếu An

H.Vũng Liêm

6

Cầu Long Hội - Cả chương

H. Càng Long

7

Cầu Lo co

H. Càng Long

8

Cầu Lộ Quẹo

H. Càng Long

9

Cầu Sáu Lũ

H. Càng Long

 

Năm thực hiện:                                    2006

 

Tình trạng:                                            Đã xây dựng

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1632
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến