Địa điểm:                   Tỉnh  Bến tre

 

Nhiệm vu tư vấn:      Thẩm tra TKKT-BVTC-DT

 

Chủ đầu tư:               Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bến Tre

 

Đơn vị tư vấn:           Cty CP Tư vấn XD Thủy lợi - Thủy điện Nam Việt

 

Chủ trì thẩm tra:       Nguyễn Phong Hội


 

+ Công trình Thủy Lợi cấp 1. Bao gồm:

 

- Cống Tân Phú loại truyền thống, Bcống = 20m

 

- Cống Bến Rờ kiểu truyền thống: B = 20 m

 

- 10 Cống truyền thống: B = 3 -15m

 

- 26 km đê bao và 8 nhà quản lý

 

Các cống làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

 

Vốn đầu tư: 685,736,004,948 đ

 


 


Trở lại      In      Số lần xem: 444
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến