Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk nông

 

Nhiệm vụ tư vấn: Khảo sát + Lập DA ĐT- TKCS

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án Tỉnh Đăk nông.

 

Đơn vị tư vấn: HEC2

 

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Phong Hội

 

 

Nhiệm vụ công trình :

-  Tạo cảnh quan và cải tạo môi trường phục vụ du lịch và quy hoạch khu đô thị.

-  Phòng chống lũ vùng hạ du.

-  Tạo nguồn nước ổn định phục vụ tưới 920ha.

 

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

- Cấp công trình                 : cấp III

- Diện tích lưu vực              : 13,75km²

- Dung tích toàn bộ             : 5.035.000m3

- Dung tích hữu ích             : 3.591.000m3           

- Dung tích chết                  : 1.445.000 m3

 

Quy mô kết cấu công trình :

 • Đập thượng:

-  Hình thức                                     : Bê tông trọng lực

-  Cao trình đỉnh đập                     : 597,6m

-  Tràn tự do              B=120m;      Qxả max= 649,12m3/s;

-  Cầu giao thông quy mô            : H30-X80

+  Chiều rộng mặt              : 27m

+  Chiều dài cầu                : 7*20=140m

 •  

 • Đập trung tâm:

-  Hình thức                                    : Bê tông trọng lực                  

-  Cao trình đỉnh đập                    : 596,8m

-  Tràn tự do             B=200m;     Qxả max =791,38m3/s;

Cầu giao thông qua tràn    : cầu cho người đi bộ

+  Chiều rộng mặt              : 7,8m

+  Chiều dài cầu                : 204,6m

+  Cao trình đỉnh kè           : 596.0m

 • +  Chiều dài kè :

  > Phía đông  : 5426m

  > Phía tây     : 3784m

  +  Hình thức kè đứng bằng đá xây và BTCT

 •  

 • Đập hạ:

-  Hình thức                                   : Đập đất

-  Cao trình đỉnh đập                   : 595,5m

-  Chiều dài đập                           : 930m

-  Chiều cao đập                          : 11m

-  Chiều rộng mặt đập                : 37m

-  Tràn tự do BTCT   B=100m;    Qxả max =821,11m3/s;

-  Cầu giao thông qua tràn    : H30-X80

+  Cao trình mặt cầu         : 595,5m

+  Chiều rộng mặt             : 37m

+  Chiều dài cầu               : 5*20=100m

-  Kè gia cố mái:

+  Chiều dài kè:

> Phía đông            : 1.768m            

> Phía tây                 : 1.014m

+  Hình thức kè đứng bằng đá xây và BTCT

 

Vốn đầu tư          : 385.334.836.000đ

 

Tình trạng:              Đã phê duyệt 


Trở lại      In      Số lần xem: 1269
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến