Địa điểm:   thuộc địa bàn Quận 12 và quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh

 

Chủ đầu tư:          Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP HCM

 

Tư vấn Thiết kế:   Chi nhánh Miền Nam- Công ty Tư Vấn &CGCN – Trường Đại học Thủy Lợi

 

Tư vấn Thẩm tra: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Thủy lợi Thủy điện Nam Việt

 

Nhiệm vu tư vấn:  Thẩm tra  BVTC - DT

 

Chủ trì thẩm tra: Vũ Ngọc Luyện

 

 

 

Nhiệm vụ dự án:

 - Góp phần tiêu thoát nước mưa, chống úng ngập do mưa trên diện tích 14.900 ha khu dự án Tham Lương Bến Cát-rạch Nước Lên.

- Chống ngập lũ, ngập triều hiện tại và nước biển dâng trong tương lai, bảo vệ an toàn các vùng thấp của khu dự án.

- Kết hợp phát triển giao thông thuỷ và bộ.

- Chỉnh trang đô thị theo hành lang kênh rạch, công trình tiêu thoát  và góp phần cải thiện môi trường nước.

 

Quy mô:                Công trình       cấp       1

 

+ Phần cống:

- Chiều rộng cống:       B = 52,0 m (Bao gồm 2 khoang, mỗi khoang rộng 26 m nằm chính giữa).

- Cao trình đáy cống:    Zđáy = - 4,50 m.

 

+ Phần Âu thuyền:

Chiều rộng Âu thuyền:       B = 8,0 m (Bao gồm 2 âu thuyền nằm hai bên cống).

Cao trình đáy âu:                Zđáy = - 4,50 m.

 

 

                                     

        Stt

Hạng mục

Đ. Vị

Quy mô

Ghi chú

I.1

Âu thuyền

 

 

 

1

Hình thức công trình

 

 

Kiểu lộ thiên bằng BTCT

2

Chiều rộng âu thuyền

m

8,0 x2

 

3

Chiều dài đoạn đầu âu có cửa van điều tiết

m

18,0 x2

 

4

Chiều dài âu thuyền khoang chứa

m

30,0

 

5

Cao trình đáy

m

-4,50

 

6

Cao trình đáy khoang chứa

m

-4,50

 

7

Cao trình đỉnh cửa van

m

+2,50

Đóng mở 1 chiều, kiểu hình chữ nhất

I.2

Cống

 

 

 

1

Hình thức công trình

 

 

Kiểu lộ thiên bằng BTCT

2

Chiều rộng cống

m

52,0

2x26m

3

Chiều dài thân cống

m

22,0

 

4

Cao trình đáy cống

m

-4,50

 

5

Cao trình đỉnh cửa van

m

+2,50

Cửa sập thép

6

Bề rộng đoạn kênh dẫn trước - sau cống

m

55 ÷103,30

 

8

Chiều dài kênh dẫn trước và sau cống

m

74,00

 

II

Kênh dẫn thượng, hạ lưu

 

 

 

1

Kênh dẫn thượng lưu

 

 

Cừ BTCT dự ứng lực

 

+ Bề rộng đáy  kênh

m

103,30

Gia cố tấm lát BTCT và thảm đá

 

+ Hệ số mái kênh

 

0

 

 

+ Cao trình đáy kênh

m

-5,00

 

 

+ Chiều dài kênh

m

30,00

 

2

Kênh dẫn hạ lưu

 

 

Cừ BTCT dự ứng lực

 

+ Bề rộng đáy kênh

m

103,30

Gia cố tấm lát BTCT và thảm đá

 

+ Hệ số mái kênh

 

0

 

 

+ Cao trình đáy kênh

m

-5,00

 

 

+ Chiều dài kênh

m

30,00

 

III

Nhà quản lý

 

 

 

1

Diện tích xây dựng

110

    nằm trong khuôn viên cống

IV

Hành lang+khuôn viên

 

 

 

 

Diện tích công viên

3320

 

V

Đường nội bộ và đường ven kênh

 

 

 

1

Chiều dài tuyến đường chính

m

312

 

2

Bề rộng đường chính

m

7,0

 trải nhựa

3

Bề rộng đường nội bộ

m

5,0

 trải nhựa

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng dự toán:                              393.925.294.644 đồng

 

Năm thực hiện:                           2013

 

Tình trạng:                                   Đã phê duyệt


Trở lại      In      Số lần xem: 2158
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến