1.         Tên dự án:      Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa.

 

            2.         Chủ đầu tư:     UBND thành phố Bà Rịa

 

3.         Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Nam Việt.

 

4.         Chủ nhiệm lập dự án đầu tư:  Ks. Võ Phi Hùng

 

5.         Mục tiêu đầu tư xây dựng:

              Giải quyết tiêu thoát nước trong lưu vực rạch Thủ Lựu và thành phố Bà Rịa,

              Giải quyết trình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay,

              Tạo cảnh quan đô thị cho vùng dự án và các khu vực lân cận.

 

6.         Quy mô đầu tư xây dựng:

             - Đầu tư tuyến cống hộp loại BTCT M300 kích thước  2x2 - 3x(2,5x2,5)m, dài 2.641m;

             - Đường quản lý vận hành phía trên tuyến cống: láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm,

               nền đường rộng 4m

            - Cây Xanh: Sử dụng 321 cây sao đen, trồng hoa các loại diện tích khoảng 1.825,81m²,

              cỏ lá gừng khoảng 1.151,06m².

 

7.         Loại, cấp công trình:          Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I.

 

8.         Tổng mức đầu tư:                191.062.000.000 VNĐ

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1371
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến