Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu

Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu

1.         Tên dự án :      Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa.               2.         Chủ đầu tư :     UBND thành phố Bà Rịa   3.         Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Nam Việt.  ... Chi tiết
Cống kiểm soát triều chống ngập Phường 16-Q8 (BVTC)

Cống kiểm soát triều chống ngập Phường 16-Q8 (BVTC)

  Địa điểm                     : Phường 16, quận 8,   Thành phố Hồ Chí Minh   Giai đoạn thiết kế    : Thiết kế bản vẽ thi công   Chủ đầu tư                 : Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8  ... Chi tiết
Dự án:Đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở vùng kinh tế mới tỉnh Bến Tre

Dự án:Đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở vùng kinh tế mới tỉnh Bến Tre

Địa điểm:         huyện Ba Tri, Giồng Trôm và Thạnh Phú tỉnh Bến Tre             Nhiệm vu tư vấn:        Khảo sát + lập DA ĐT & TKCS   Chủ đầu tư:     Sở Nông nghiệp và phát triễn nông thôn tỉnh Bến Tre             Đơn vị tư vấn:... Chi tiết
DATP5: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tây Sài Gòn

DATP5: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tây Sài Gòn

Dự án:                       Giải quyết ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên  (giai đoạn 2)   Địa điểm:                 TP Hồ Chí Minh   Tên gói thầu:            Thẩm tra DAĐT   Chủ đầu tư:             Trung tâm điều... Chi tiết
Dự án thóat nước cho đập Từ Vân 1, Từ Vân 2 và vùng hạ du sau đập  (BVTC)

Dự án thóat nước cho đập Từ Vân 1, Từ Vân 2 và vùng hạ du sau đập (BVTC)

  Địa điểm:                   Tỉnh Bình Dương   Nhiệm vu tư vấn:      Khảo sát + lập thiết kế BVTC - TDT   Chủ đầu tư:               Cty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương   Đơn vị tư... Chi tiết
Trục thoát nước suối  Bưng Cù (BVTC)

Trục thoát nước suối Bưng Cù (BVTC)

Địa điểm:                   Tỉnh Bình Dương   Nhiệm vu tư vấn:      Khảo sát + thiết kế BVTC - TDT   Giai đoạn thiết kế:     BVTC   Chủ đầu tư:                 Ban Quản lý DA - tỉnh Bình Dương   ... Chi tiết
HT thóat nước bên ngoài các KCN An Tây, Mai Trung & Việt Hương 2

HT thóat nước bên ngoài các KCN An Tây, Mai Trung & Việt Hương 2

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương   Nhiệm vu tư vấn:  Khảo sát + lập DAĐT & TKCS   Giai đoạn thiết kế:   DAĐT   Chủ đầu tư:  Cty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương  ... Chi tiết
Trục thoát nước suối  Bưng Cù (DAĐT)

Trục thoát nước suối Bưng Cù (DAĐT)

Địa điểm:                   Tỉnh Bình Dương   Nhiệm vu tư vấn:      Khảo sát + lập Dự án đầu tư   Giai đoạn thiết kế:   DAĐT - TKCS   Chủ đầu tư:                Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương ... Chi tiết
Cống kiểm soát triều chống ngập Phường 16-Q8 (DAĐT)

Cống kiểm soát triều chống ngập Phường 16-Q8 (DAĐT)

  Địa điểm                     : Phường 16, quận 8,   Thành phố Hồ Chí Minh   Giai đoạn thiết kế    : Lập dự án đầu tư   Chủ đầu tư                 : Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8   ... Chi tiết
Thóat nước cho đập Từ Vân 1, Từ Vân 2 và vùng hạ du sau đập   (DAĐT)

Thóat nước cho đập Từ Vân 1, Từ Vân 2 và vùng hạ du sau đập (DAĐT)

  Công trình:                 Dự án thóat nước cho đập Từ Vân 1, Từ Vân 2 và vùng hạ du sau đập          Địa điểm:                   Tỉnh Bình Dương   Nhiệm vu tư vấn:      Khảo sát + lập DA ĐT & TKCS   ... Chi tiết
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến