Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu

Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu

1.         Tên dự án :      Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa.               2.         Chủ đầu tư :     UBND thành phố Bà Rịa   3.         Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Nam Việt.... Chi tiết
Công trình: Cống ngăn triều rạch Ông Đụng

Công trình: Cống ngăn triều rạch Ông Đụng

Địa điểm:         phường Thạnh Lộc, quận 12 - Tp Hồ Chí Minh   Nhiệm vu tư vấn:   lập BVTC -DT   Chủ đầu tư:     Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP HCMinh   Đơn vị tư vấn: Cty... Chi tiết
Kè kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1

Kè kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1

từ hạ lưu cầu Kinh đến doanh trại Quân Đội   Địa điểm                     : Phường 25, quận Bình Thạnh,   Thành phố Hồ Chí Minh   Giai đoạn thiết kế    : Thiết kế bản vẽ thi công   Chủ... Chi tiết
Kiểm soát triều Vàm Thuật

Kiểm soát triều Vàm Thuật

Địa điểm:   thuộc địa bàn Quận 12 và quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh   Chủ đầu tư:          Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP HCM   Tư vấn Thiết kế:   Chi nhánh Miền Nam- Công ty Tư Vấn &CGCN – Trường Đại học Thủy... Chi tiết
    Thư viện ảnh
    666666666
    VIDEO
    Hỗ trợ trực tuyến